Juridisk køberrådgivning

 juridisk rådgivning
ved boligkøb

Juridisk rådgivning ved boligkøb

Vi lever – blandt andet – af at levere juridisk rådgivning til boligkøb – og vi er gode til det. Juridisk køberrådgivning virker måske som et område for boligadvokater, og det var det da typisk også før i tiden. I dag er det dog noget, som en køberrådgiver ofte vil tage sig af, for i en almindelig bolighandel er spørgsmålene sjældent så komplekse, at de kræver en advokat.

Juridisk køberrådgivning skal i højere grad forstås som den del af boligrådgivningen, som handler om selve handlen og dens formalia – modsat eksempelvis byggeteknisk rådgivning. Der er nemlig enormt mange krav, procedurer og informationer, der skal være styr på, hvis du vil sikkert i mål som køber.

Det kan nemt få meget store konsekvenser, hvis du overser noget i handlens dokumenter, og vi anbefaler, at du allierer dig med fagfolk. Vælg en køberrådgiver som os, hvis du ønsker hjælp og sparring gennem hele handlen – og overvej en boligadvokat, hvis handlen eller dine forhold kræver speciel juridisk rådgivning.

Vigtigst af alt bør du bruge en rådgiver, som er godkendt, anbefalet og ikke mindst forsikret. Så minimerer du dine risici, ligesom du er dækket ind, hvis du modtager dårlig rådgivning.

Vi står klar til at hjælpe dig godt hjem.

Henning Forland og Hans Jørgen Kruse

Ring til os

48 48 48 88

Juridiske og tekniske spørgsmål, som afdækkes i en bolighandel

Som køber ligger fokus ofte på drømme, forestillinger og praktiske gøremål i forbindelse med en bolighandel, men der er en hel del – til tider ret komplekse – spørgsmål, der skal tages stilling til. Her er et udsnit af dem.

1. Ejendomsdatarapport

Mange af handlens dokumenter finder vi i ejendomsdatarapporten. Det er et digert værk med et væld af oplysninger om alt fra BBR og zonestatus til vandforsyning og skattemæssige forhold, og her kan sagtens gemme sig dårlige nyheder, du er nødt til at forholde dig til.
Det er under alle omstændigheder vigtigt, at ejendomsdatarapporten bliver gennemgået med en tættekam – og gerne af en fagperson. Gennemgang af rapporten er da også en helt klassisk opgave i forbindelse med juridisk rådgivning til boligkøb.

2. Tjek af BBR-oplysninger

BBR står for Bygnings- og Boligregistret, og det er her, at staten indsamler specifikke oplysninger om hver enkelt ejendom i landet. Oplysningerne i BBR-registret skal meget gerne stemme overens med de faktiske forhold på ejendommen. Her tjekker vi, om kvadratmeterne stemmer overens med salgsopstillingen, om skure, garager og udhuse er registreret, og eksempelvis byggeår på tilbygninger matcher de faktiske forhold.

Når først ejendommen er din, er det dit ansvar at sikre, at oplysningerne i BBR er rigtige – og du risikerer at må rive ulovlige bygninger ned for egen regning. Derfor er det her et vigtigt punkt at sætte flueben ved.

3. Tinglyste servitutter

Dette er et ret specielt område, og tinglyste servitutter kan have en kæmpe indflydelse på, hvordan du må bruge ejendommen. Servitutter kan bedst forklares som små regler og rettigheder omhandlende ejendommen. Servitutter er tinglyst og kan findes i ejendommens tingsbogsattest.

I de fleste tilfælde er der ingen, eller få og ’harmløse’, tinglyste servitutter. De kan handle om vej-ret, udsigt, vandforsyning og krav til bygningernes udformning – men en gang imellem gemmer der sig noget rigtig sært i Tinglysningsbogen. Forbud mod katte, jyske tjenestepiger og pinsefester er nogle af dem, Bolius fremhæver – men der kan også ligge alt muligt fra gamle nabokonflikter flere generationer tilbage.

Gamle servitutter kan have omfattende indflydelse på, hvordan du ønsker at leve i din nye bolig, og det er ekstremt vigtigt at have helt styr på, hvad der er tinglyst, inden du skriver under på skødet. Det er nemlig ikke så ligetil at få ophævet en servitut – uanset hvor absurd den måtte være.

At få afdækket alle servitutter er et vigtigt område inden for juridisk rådgivning til huskøb, og du bør virkelig lægge dig i selen, hvis du beslutter at forsøge dig på egen hånd.

4. Gennemgang af købsaftalen

Det er som regel sælgers mægler, der udarbejder købsaftalen, og den er som regel baseret på en standardformular. Mægler er dog sælgers mand, og han kan derfor godt finde på at bruge formuleringer og lignende, der er til sælgers fordel.

Derfor bør du lade en fagperson løbe aftalen grundigt igennem – uanset om du benytter dig af klassisk køberrådgivning eller advokat.

l

5. Udarbejdelse eller kontrol af skødet

Det er ofte sælgers mand, der udarbejder skødet, men det kan også være dig eller din rådgiver, der står for det. Vi anbefaler dog på det kraftigste, at du overlader både udarbejdelse og kontrol til en fagperson. Dels fordi at et tinglyst skøde er bindende – også selvom det er udført forkert eller mangelfuldt. Der kan ligge pantegæld og andet ubehageligt, som du kan komme til at hænge på.

En anden fordel ved at få juridisk køberrådgivning er, at fagfolk som os er dækket af en forsikring, som dækker udgifterne, hvis vi foretager en fejl. Husk altid kun at bruge rådgivere, der har en anerkendt ansvarsforsikring.

6. Tinglysning af skødet

Før ejendomsretten reelt bliver overdraget til dig, skal der tinglyses et nyt skøde, hvor du nu står som ejer. Det sker online på Det Digitale Tinglysningssystem, og det er enten din køberrådgiver eller sælgers rådgiver, der sørger for, at det sker.

Tinglysning af pantebreve tager din bank sig af.

r

7. Opfølgning på uafklarede forhold

I forbindelse med en bolighandel kan der sagtens blive opstillet nogle betingelser eller indgået nogle aftaler. Det kan være, at sælger lover at udbedre en skade i brusekabinen, eller der kan være forhandlet om noget særligt indbo. Med en million bolde i luften kan det være svært at tjekke op på alle punkterne – men det gør din rådgiver gerne.

 

+

8. Refusionsopgørelse

Udgifterne ved at bo i ejerbolig, som ikke handler om finansieringen, skal naturligvis også afregnes i forbindelse med en bolighandel. Kommunalt ejendomsbidrag, renovation, skorstensfejer, grundejerforening og sælgers betaling af den halve ejerskifteforsikring er nogle af de typiske ting, der skal styr på, inden sagen kan lukkes helt.

Det er typisk køber eller købers rådgiver, der står for dette – men det kan variere.

9. Opfølgning på handlens fremskriden og berigtigelse

Når de andre punkter er godkendt, kommer vi til handlens berigtigelse, som det hedder på fagsprog. Dette punkter handler om handlens konkrete gennemførsel, og det handler om deponering, bankgaranti, ejerskifteforsikring og refusionsopgørelse. Til sidst skal købesummen frigives.

Det er også heromkring, at vi sikrer, at du er i mål med alle dine gøremål – såsom adresseflytning, forsikring og alle de andre ting, der bør være på plads.

10. Husk for alt i verden forbeholdet

”Handlen er fra købers side betinget af, at dennes rådgiver godkender handlen i sin helhed.” Denne sætning eller tilsvarende er ekstremt vigtig at få indskrevet i købsaftalen, for den kan spare dig for rigtig mange penge.

Dels kan du dække dig ind mod at købe katten i sækken, og dels kan du få kolde fødder, uden at det koster dig en formue. Har du ikke forbehold, og ønsker du at trække dig fra handlen, koster det dig en procent af købsprisen.

Kom godt i gang

Vi fører dig trygt og sikkert gennem alle købets faser – fra boligsøgning til nøgleoverdragelse. Tag gerne fat i os så tidligt som muligt.

© 2024 Forland & Kruse Boligkøberrådgivning ApS – Alle rettigheder forbeholdes – CVR nr. 43961861